НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ТРЕНЬОРСКО СЪВЕЩАНИЯДО

ВСИЧКИ КОЛОЕЗДАЧНИ КЛУБОВЕ

ЧЛЕНОВЕ НА БКС

Направление шосе и писта

 

На 10.10.2017 г. в гр. Пловдив, бул. „Брезовско шосе” № 147 А, „Рота Център”, сграда № 1, се проведе Разширено треньорско съвещание с дневен ред.


1. Информация за дейността на УС на БКС - докладва Евгений Димитров;

2. Обсъждане на проекто-календар за 2018 г. /наредба и програма на състезанията/ и проекто бюджет - обсъждане - Тодор Колев и Петър Павлов;

3. Национални отбори докладва - обсъждане - Тодор Колев и Петър Павлов;

- участие в състезания;

- подготовка;

- треньори.

4. Разни

 

В съвещанието взеха участие:

- г-н Евгений Димитров – Председател на БКС;

- г-н Тодор Колев – Зам. Председател на БКС;

- г-н Веселин Михайлов – Ген. Секретар на БКС;

- г-н Цвятко Чолаков – Старши селекционер на БКС;

- г-н Добри  Деспотов – СК „Драг”;

- г-н Петър Павлов – СК „Цар Симеон” гр. Пловдив;

- г-н Тодор Ангелов – КК „Черноморец” гр. Бургас;

- г-н Людмил Киров – СКК „ Печенеги” гр. Пазарджик;

- г-н Даниел Петров – КК „Янтра Исполин”  ;

- г-н Иван Карапетрав – КК „Лястовица 1905” гр. Казанлък;

- г-н Валентин Иванов – СК „Зебри” гр. Нови Искър;

- г-н Светослев Берковски – СК „СКАК”

- г-н Тодор Колев – КК „Хемус - 1896” гр. Троян;

- г-н Стефан Христов – КК „Верея” гр. Стара Загора;

- г-н Трифон Иванов – НСА

 

По т.1 Докладва г-н Е. Димитров:

- За изпълнение на РСВП /ДЛОШ, МСК/ и като цяло дейността;

- За изпълнение на 66-та МКОБ.

Бяха отчетени, както положителни така слаби места в работата на БКС. Баха набелязани задачи за изпълнение във връзка с подобряване дейността брна БКС, работата с клубовете, работа с общините и възможности за допълнителна помощ на клубовете.

След изнесената информация и последвалите изказвания от присъстващите се очертаха няколко важни за работата на БКС задачи, а именно:

- Да се работи повече с медийте, да се отразява повече работата в СК, постиженията и самите състезания;

- Да се работи повече с клубовете, да има повече информация за дейността им;

- Да се предприемат постъпки от БКС за организиране и провеждане на Балканско първенство – писта гр. Пловдив през 2018 г.;

- Да се проведе купа „България” – писта гр. Пловдив – юн. старша възраст и мъже през 2018 г.;

- Рейтинг листата да влезе в сила за следващият сезон и да отпадне броя на участващите;

- БКС да създаде условия за изпълнение на по богат с прояви международен календар;

- БКС да разработи и предложи форма за стимулиране на мъже – 23 г. с /възнаграждения. хонорари/;

- БКС да разработи и предложи провеждане на семинар с лектори от UCI.

 

По т.2  Докладва г-н Т. Колев:

 

 

За 66-та МКОБ  „Мобилтел”, като спонсор на проявата дари на БКС 21 бр. Таблети „ALCOT Pixi4 7”, част от тях бяха раздадени на 09.09.2017 г. в гр. Пловдив а част на треньорското съвещание, както следва:

1 бр. за КК „Хемус 1896” гр. Троян – г-н Тодор Колев;

1 бр. за СК „Печенеги” гр. Пазарджик – г-н Людмил Киров;

1 бр. за КК „Загорец 1880” гр. Нова Загора – г-н Койчо Шивиков;

1 бр. за КК „Верея” гр. Стара Загора – г-н Стефан Христов;

1 бр. за „НСА” гр. София – г-н Трифон Стойчев;

1 бр. за КК „Черноморец” гр. Бургас” – г-н Тодор Ангелов;

1 бр. за КК „Драг” гр. София– г-н Добри Деспотов;

1 бр. за КК „Сините камъни” гр.- Сливен – г-н Неделчо Стоянов;

1 бр. за КК „Несебър” гр. Несебър – г-н Георги Енчев;

1 бр. за СК „ Цар Симеон” гр. Пловдив – г-н Петър Павлов;

1 бр. за КК „Лястовица 1905” гр. Казанлък – г-н Иван Карапетров;

1 бр. за СК „Янтра Исполин” гр. Габрово – г-н Веселин Денизов;

1 бр. за СКАК гр. София – г-н Св.Берковски;

1 бр. за КК „Пирин” гр. Гоце Делчев – г-н Трифон Стойчев;

 

За 66-та МКОБ  „МАКСКОМ”, като спонсор на проявата дари на БКС 20 бр. велосипеди – за шосе 10 бр. и за МТБ 10 бр., /на проведеното Общото събрание в гр. София беше направено разпределение за велосипеди - шосе 10 бр. и за МТБ 5 бр., които следваше да се закупят от БКС със собствени средства/. На треньорското съвещание беше потвърдено тяхното разпределение:

 

Разпределение на дарените от „МАКСКОМ”  20 бр.  велосипеди на БКС, като спонсор на  66-та МКОБ . 

 

СК

Шосе -10

Писта - 19

МТБ -  10

КК „Свиленград 1924”

-

1

-

КК „Драг”

-

3

2

КК „Загорец 1880”

1

1

-

КК „Несебър”

1

2

1

КК „Сините камъни”

1

3

-

КК „Янтра Исполин”

1

-

2

КК „НСА”

-

2

1

СК „Добрич 1905”

1

2

-

СК „Цар Симеон”

1

3

-

СК „Печенеги”

1

1

-

КК „Велоклуб Мамут”

-

-

1

СК „Велоклуб Зарата”

-

-

 

КК „Варна”

1

-

1

КК „Хемус 1896”

1

-

-

КК „Лястовица”

1

-

-

КК „Велоклуб Илчов баир”

-

-

2

В БКС има

-

1

-

Всичко

10

19

10

Забележка:След провеждане на съвещание с Колоездачните клубове-направление МТБ ще бъде обявен и вътрешния спортен календар-направление МТБ.

 

Председател на БКС

Евгений Димитров

 

Зам. Председател на БКС

 

Тодор КолевСофия, 18-10-2017, БКС

ПОСЛЕДНИТЕ 4

писта
планинско колоездене
МТБ - DHI

писта
шосе

ГАЛЕРИЯ
НАШИТЕ СПОНСОРИ