НОВИНИ

ВАЖНО

Дневен ред треньорско съвещание гр. Пловдив на 10.10.2017 г.


ДО

ВСИЧКИ КОЛОЕЗДАЧНИ КЛУБОВЕ

ЧЛЕНОВЕ НА БКС

Направление шосе и писта

 

Във връзка с провеждане на Разширено треньорско съвещание на 10.10.2017 г.  Ви уведомяваме, че същото ще се проведе от 11.оо ч. в гр. Пловдив, бул. „Брезовско шосе” № 147 А, „Рота Център”, сграда № 1,

 

Дневен ред на Треньорското съвещание:


1. Информация за дейността на УС на БКС - докладва Евгений Димитров;

2. Обсъждане на проекто-календар за 2018 г. /наредба и програма на състезанията/ и проекто бюджет - обсъждане - Тодор Колев и Петър Павлов;

3. Национални отбори  - обсъждане - Тодор Колев и Петър Павлов;

- участие в състезания;

- подготовка;

- треньори.

4. Разни

 

Молим Ви в срок до 08.10.2017 г. да потвърдите Вашето присъствие и броя на участващи в съвещанието.

 

Забележка: Допълнително ще Ви уведомим за провеждане на треньорско съвещание-направление МТБ/място,дата и дневен ред/

 

С уважение

 

Евгений Димитров

Председател на УС на БКС

 

Тодор Колев

Зам. Председател на БКС

 

Петър Павлов

Председател на ТС на БКССофия, 05-10-2017, БКС

ПОСЛЕДНИТЕ 4

писта
планинско колоездене
МТБ - DHI

писта
шосе

ГАЛЕРИЯ
НАШИТЕ СПОНСОРИ