ПРАВИЛНИК НА 68-та МКО НА БЪЛГАРИЯ

 

REGULATIONS OF THE 68th INTERNATIONAL CYCLING TOUR OF BULGARIA

1. ОРГАНИЗАТОРИ: Българският колоездачен съюз заедно с кметствата по отделните етапи организира Международна колоездачна обиколка на България, съгласно правилника на ЮСИ, която ще се проведе като две отделни състезания: МКОБ- Север от 03 до 05 Септември 2017г. и МКОБ- Юг от 07 до 09 Септември 2017г.(06 Септ. почивен ден).
Директор на състезанията: Веселин Михайлов, моб.тел: +359 879 595 324 и +359 885 550 585 , е-mail: bcu1902@gmail.com.

2. ВИД СЪСТЕЗАНИЕ: Състезанията са част от календара на Международен колоездачен съюз -Европа тур, клас 2.2 и точки се дават по чл.2.10.031 за ЮСИ индивидуална ранглиста на първите 10 състезатели в крайното генерално класиране, както следва: 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 3, 3 и 7,3,1 точки съответно на първите трима състезатели за всеки етап/полутап. Отворено е за участие за състезатели категория мъже Елит и Под 23 г.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: По чл.2.1.005, в състезанието могат да участват следните отбори: ЮСИ професионални континентални отбори на страната, ЮСИ континентални отбори, национални, регионални и клубни отбори. По чл.2.2.003, всеки отбор участва с минимум 4 и максимум 6 състезатели.

4. ЩАБ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: Щаба на състезанията ще бъде отворен на 02 Септември 2017г. от 16:00 до 17:30ч. в гр. София хотел "РАМАДА" с адрес: гр. София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза 131, за раздаване на състезателните номера и проверка на лисанси.
Среща с ръководителите на отборите, организирана по чл.1.2.087 от Правилника на ЮСИ, в присъствието на членовете на Съдийската колегия ще се състои в щаба на състезанията на 02.09.2017г. от 18:00 до 19:00ч.

5. НЕУТРАЛНИ КОЛИ: Ще бъдат 3 броя.

6. РАДИОСТАНЦИИ: Информацията за състезанията ще тече по радиостанциите на честота 146.537.5 Mhz. и 151.750 Mhz.

7. ИНЦИДЕНТИ В ПОСЛЕДНИТЕ 3 КИЛОМЕТРА: В случай на падане, спукване на гума или технически проблем в последните 3 км., състезателите ще бъдат кредитирани с времето на състезателите, в чиято група са се движили в момента на инцидента. Тяхното място ще бъде определено по реда в който практически са пресекли финалната линия. Ако в резултат на падане , състезател не може да пресече финала, той трябва да бъде класиран последен в етапа и да му се даде кредит времето на състезателите с които е бил по време на инцидента.

8. КОНТРОЛНО ВРЕМЕ: За етапи/полутапи до 150 км-10% от времето на победителя. За етапи между 150 и 200 км.-15% и за етапите над 200 км. - 20% от времето на победителя. В случай на извънредна ситуация - Съдийската колегия, след консултация с организаторите може да вземе друго решение според чл.2.6.032.

9. КЛАСИРАНЕ:

 • НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ МЛАД СЪСТЕЗАТЕЛ - състезатели родени след 01 Януари 1995г.
Определя се от ген. инд. класиране. Лидера в това класиране облича БЯЛА фланелка.
 • НАЙ-ДОБЪР КАТЕРАЧ:
Класирането ще бъде от точките от всички изкачвания. Точките за категория са както следва
I кат. II кат. III кат.
1-ви - 7 т. 1-ви - 5 т. 1-ви - 3 т.
2-ри - 5 т. 2-ри - 3 т. 2-ри - 2 т.
3-ти - 3 т. 3-ти - 2 т. 3-ти - 1 т.
4-ти - 2 т. 4-ти - 1 т.
5-ти - 1 т.

Генералното класиране за Най-добър катерач ще е от сбора от точките от всички изкачвания (МКБО – Север – 5 бр и за МКБО – Юг – 6 бр) . Лидера в това класиране облича БЯЛА фланелка на червени точки. За да получи награда за ген. класиране, състезателят трябва да завърши цялото трасе на състезанието в рамките на контролното време по правилника. В случай на равенство в инд.ген.класиране за Най-добър катерач, се прилагат следните правила:
 1. Брой на първи места в най-високата категория изкачвания.
 2. Брой на първи места в следващата висока категория изкачвания и т.н.
 3. Крайното индивидуално класиране по време.
 • НАЙ-АКТИВЕН СЪСТЕЗАТЕЛ: Прави се по сбора на точките от премиалните спринтове в етапите и полутапите (МКБО – Север – 8 бр. и за МКБО – Юг – 6 бр.), както следва за първите трима съответно 3, 2, 1т. Лидера в това класиране облича ЗЕЛЕНА фланелка. За да получи награда за ген. класиране, състезателят трябва да завърши цялото трасе на състезанието в рамките на контролното време по правилника. В случай на равенство в индивид ген. класиране за Най-активен състезател -се прилагат следните правила:
 1. Брой победи в междинните спринтове за активност
 2. Крайното индивидуално класиране по време.
 • ЛИДЕР: След приключването на всеки етап, ЖЪЛТА фланелка се облича на първия състезател в ген. индивид. класиране. Ако двама или повече състезатели имат еднакво време в ген. инд. класиране, ще се прибави мястото което са заели за всеки етап и като краен критерии -ще се вземе предвид мястото в последния проведен етап.


10. ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ за деня се прави, като се съберат 3-те най-добри времена от индив. класиране за всеки отбор. В случай на равенство, се взема пред вид сумата от местата на тримата най-добри състезатели за етапа. В случай на ново равенство, решаващо е мястото на най-добрия им състезател, за етапа. Генералното отборно класиране се прави, като се прибавят 3-те най-добри индивидуални времена, от всеки отбор от всички пробягани етапа. При равенство, се прилагат следните критерии:
 1. брой на I места в отборното класиране за деня
 2. брой на II места в отборното класиране за деня и т.н.
При ново равенство, се взима под внимание мястото на най-добрия състезател от отбора в крайното индивидуалното класиране. Отбор с по-малко от 3 състезатели, не участва в отб. класиране.

11. НАГРАДИ И ПРЕМИИ: По Правилника на ЮСИ ще бъдат раздадени следните суми в евро раздадени в лева (по курса на деня)

А/ При завършване на всеки етап:

МЯСТО EUR МЯСТО EUR МЯСТО EUR МЯСТО EUR
1 723 6 54 11 18 16 18
2 360 7 54 12 18 17 18
3 180 8 36 13 18 18 18
4 90 9 36 14 18 19 18
5 72 10 18 15 18 20 18

Обща сума за всеки етап = 1 803 EUR

Б/ При завършване на всеки полуетап:

МЯСТО EUR МЯСТО EUR МЯСТО EUR МЯСТО EUR
1 540 6 49 11 12 16 12
2 273 7 41 12 12 17 12
3 135 8 28 13 12 18 12
4 69 9 28 14 12 19 12
5 54 10 12 15 12 20 12

Обща сума за всеки полуетап = 1 349 EUR

В/ За генералното класиране на МКОБ - Север, наградният фонд е в размер на 50% от общата сума от всички етапи (включително полу-етапите), разпределена от 1 до 20 място. 7% от сумата от всички награди се удържа за фонд „Борба с допинга и здравословен спорт"

МЯСТО EUR МЯСТО EUR МЯСТО EUR МЯСТО EUR
1 1263 6 103 11 30 16 30
2 633 7 95 12 30 17 30
3 315 8 64 13 30 18 30
4 159 9 64 14 30 19 30
5 126 10 30 15 30 20 30

Обща сума за генералното инд.класиране = 3 152 EUR

Г/ За генералното класиране на МКОБ - Юг, наградният фонд е в размер на 50% от общата сума от всички етапи (включително полу-етапите), разпределена от 1 до 20 място. 7% от сумата от всички награди се удържа за фонд „Борба с допинга и здравословен спорт"

МЯСТО EUR МЯСТО EUR МЯСТО EUR МЯСТО EUR
1 1085 6 81 11 27 16 27
2 540 7 81 12 27 17 27
3 270 8 54 13 27 18 27
4 135 9 54 14 27 19 27
5 108 10 27 15 27 20 27

Обща сума за генералното инд.класиране = 2 705 EUR

В/ За крайното класиране „Най-добре представил се млад състезател"-първият получава: 500.00 лева.
Д/ За крайното класиране „Най-добър катерач" първият получава: 500.00 лева.
Е/ За крайното класиране „Най-активен състезател" първият получава: 500.00 лева.

12. БОНИфИКАЦИИ: Бонификациите важат само за инд. ген. класиране и се дават на първите трима състезатели за завършване на всеки етап съответно 10,6 и 4 секунди и за полуетап са: 6, 4 и 2 секунди.

13. ДОПИНГ ТЕСТОВЕ: За допинг тестовете се прилага антидопинг правилника на ЮСИ и в допълнение правилата на националното законодателство. Допинг тестовете ще се състоят в Щаба на състезанието за всеки етап/полуетап. Номерата на състезателите за допинг тестовете ще са написани на дъска на финала.

14. НАГРАЖДАВАНЕ: След приключването на всеки от етапите/полуетапи, първите трима състезатели в етапа плюс победителите в класиранията за: Най-млад състезател, Най-добър катерач, Най-активен състезател както и Лидера в генералното класиране са длъжни до 10 минути след финала да се явят в екипи на определената за награждаване зона също така и в зоната за пресконференции. Всички състезатели са длъжни да присъстват на официалното откриване и закриване на състезанието.

15. НАКАЗАНИЯ: Както е указано по правилника на ЮСИ. Сумите от награди няма да се изплащат при неявяване на състезателя при връчването им.

16. РЕД И ДВИЖЕНИЕ В КОЛОНАТА: Всички коли в колоната се движат задължително в дясно. Лявото платно трябва да е свободно. Движението се ръководи от главния съдия. Всички допълнителни автомобили които придружават отборите ще получат NN с цвят червен ще се движат след края на колоната.

17. ДРУГИ: За всичко останало, което не е написано в този правилник, оторизирани да вземат решения са: директора на Обиколката, съдийската колегия и организатора. Всички решения трябва да са съобразени с правилника на ЮСИ.

 

1.ORGANIZATION: The International Tour of Bulgaria is organized by the Bulgarian Cycling Union in cooperation with the Municipalities and Local Authorities concerned, under the Regulations of the International Cycling Union, which will be held as two separate races: International Tour of Bulgaria – North from 02 to 05 September 2017 and International Tour of Bulgaria – South from 07 to 09 September 2017 (06 Sept. is rest day).
The race director is: Veselin Mihaylov, mobile: +359 879 595 324 and +359 885 550 585, mail: bcu1902@gmail.com.

2. TYPE OF EVENT: The races are open to riders of the Men Elite and Men Under 23 categories. The events are in the UCI Calendar Europe Tour, class 2.2 and points are awarded according point scale - article 2.10.031. of UCI rules for the UCI Continental Men Elite and Under 23 ranking for the first 10 riders as follows: 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 3, 3 for final classification and for the first three riders in each stage/half-stage points are warded as follows: 7,3,1.

3. PARTICIPATION: As per article 2.1.005 of the UCI regulations, the event is open to the following teams: UCI professional continental teams of the country, UCI continental teams, national teams, regional and club teams. As per article 2.2.003 of the UCI regulations, teams must be formed of minimum 4 and maximum 6 riders .

4. RACE HEADQUARTERS: The race headquarters shall be open from 16.00 to 17.30 h. on 02 September 2017 located at the following address: Hotel RAMADA 1202 Sofia, 131 Maria Luisa Bul. Team representatives are requested to confirm their starters and collect their race numbers at the race headquarters.
The team managers meeting, organized in accordance with article 1.2.087 of the UCI regulations, in the presence of the Members of Commissaires Panel, is scheduled for 02 September 2017 from 18.00h. to 19.00h at the Race Headquarters Location.

5. NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT: will be provided by 3 cars from the organizers.

6. RADIO TOUR: Race information will be broadcast on „Radio Tour” frequency 146.537.5 Mhz. and 151.750 Mhz.

7. RACE INCIDENTS OCCURING IN THE LAST 3 KILOMETERS: In the case of a duly noted fall, puncture or mechanical problem in the 3 last km., the rider \s\ involved shall be credited with the time of the rider\s\ in whose company they were riding at the moment of the accident. His or their placing shall be determined by the order in which he or they actually cross the finishing line. If as the result of a fall, a rider cannot cross the finish line, he shall be placed last in the stage and credited with the time of the rider or riders in whose company he was riding at the time of the accident.

8. FINISHING TIME LIMITS: For stages/half-stages up to 150km.-the finish deadline is the time of the winner plus 10%. For stages between 150 and 200 km.-15 %. For stages over 200 km - 20%. The time limit may, in exceptional circumstances, be increased by the Commissaires Panel in agreement with the organizer according to the article 2.6.032.

9. CLASSIFICATIONS:

 • YOUNG RIDER CLASSIFICATION - riders born after 01 January 1995.
Young rider classification is based on general individual classification by time. The leader in this classification wears WHITE jersey.
 • CLIMBERSCLASSIFICATION:
A climbers classification is to be contested of 5 counting climbs for International Tour of Bulgaria – North and 6 counting climbs for International Tour of Bulgaria – South . The following points are allocated for each category:
I cat. II cat. III cat.
to the 1-st - 7p. to the 1-st - 5p. to the 1-st - 3p.
to the 2-nd - 5p. to the 2-nd - 3p. to the 2-nd - 2p.
to the 3-rd - 3p. to the 3-rd - 2p. to the 3-rd - 1p.
to the 4-th - 2p. to the 4-th - 1p.
to the 5-th - 1p.

A general classification will be drawn up by totaling the points scored on all of the climbs, counting for the Climbers Classification. The leader of the classification will wear a WHITE jersey with red spots. To receive the prize for the general classification, each competitor must have completed the whole course of the race within the time limits set by the regulation. In the event of a tie in the general individual climbers classification, the following criteria shall be applied in order until the riders are separated:
 1. Number of first places in the highest category climbs.
 2. Number of first places on climbs in the next inferior category and so on.
 3. General individual classification by time.
 • MOST ACTIVE RIDER CLASSIFICATION: Most Active rider classification is draw up by totaling the points awarded in each of the stages and half-stages for sprint (8 sprints for International Tour of Bulgaria – North and 6 sprints for International Tour of Bulgaria – South). The following points are allocated to the first 3 riders in sprint respectively: 3,2,1 p. The leader of this classification will wear GREEN jersey. To receive the prize for the general classification, each competitor must have completed the whole course at the race within the time limits set by the regulations. In the event of a tie the following criteria shall be applied in order until the riders are separated:
 1. Number of wins in intermediate sprints counting for the general classification “Most Active rider”;
 2. General individual classification by time.
 • LEADER: After the finish of each stage a YELLOW jersey will be awarded to the first rider of the General individual classification indicating the leader of the Tour. Where two or more riders make the same time in the general individual time placing, the placing obtained in each stage shall be added and, as a last resort, the place obtained in the last stage ridden shall be taken into consideration.
10. TEAM CLASSIFICATION: The team classification for the day shall be calculated on the basis of the sum of the three best individual times from each team. In the event of a tie, the teams shall be separated by the sum of the places acquired by their three best placed riders on the stage. If the teams are still tied, they shall be separated by the placing of their best rider on the stage classification.

The team general classification shall be calculated on the basis of the sum of the three best individual times from each team in each stage ridden. In the event of a draw, the following criteria shall be applied in order until the teams are separated:
 1. number of first places in the daily team classifications;
 2. number of second places in the daily team classifications; etc.
If there is still a draw, the teams shall be separated by the placing of their best rider in the general individual classification.

Any team reduced to fewer than three riders shall be eliminated from the general team classification.

11. PRIZES AND SPECIAL PRIMES: According to the UCI Regulations, the following amount of EUR /payable in BGN according to the day exchange rate/ will be distributed as follows:

A/ Prizes distributed for the finish in every stage:

PLACE EUR PLACE EUR PLACE EUR PLACE EUR
1 723 6 54 11 18 16 18
2 360 7 54 12 18 17 18
3 180 8 36 13 18 18 18
4 90 9 36 14 18 19 18
5 72 10 18 15 18 20 18

Total for every stage = 1 803 EUR

B/ Prizes distributed for the finish in every half-stage:

PLACE EUR PLACE EUR PLACE EUR PLACE EUR
1 540 6 49 11 12 16 12
2 273 7 41 12 12 17 12
3 135 8 28 13 12 18 12
4 69 9 28 14 12 19 12
5 54 10 12 15 12 20 12

Total for every half-stage = 1 349 EUR

C/ For the General Classification of International Tour of Bulgaria – North, the prizes will be distributed from 1 to 20 place-the amount is 50% of the total sum for the stages. 7% deduction will be made from the prize money to the fund CFAD

PLACE EUR PLACE EUR PLACE EUR PLACE EUR
1 1263 6 103 11 30 16 30
2 633 7 95 12 30 17 30
3 315 8 64 13 30 18 30
4 159 9 64 14 30 19 30
5 126 10 30 15 30 20 30

Total for the General Individual Classification = 3 152 EUR

D/ For the General Classification of International Tour of Bulgaria – South, the prizes will be distributed from 1 to 20 place-the amount is 50% of the total sum for the stages. 7% deduction will be made from the prize money to the fund CFAD

PLACE EUR PLACE EUR PLACE EUR PLACE EUR
1 1085 6 81 11 27 16 27
2 540 7 81 12 27 17 27
3 270 8 54 13 27 18 27
4 135 9 54 14 27 19 27
5 108 10 27 15 27 20 27

Total for the General Individual Classification = 2 705 EUR

C/ For General classification „Young rider” the first one will be awarded a prize from BGN 500.
D/ For General classification „Best Climber” to the first rider will be awarded a prize from BGN 500
E/ For General classification ”Most Active rider” the first rider will be awarded a prize from BGN 500

12. TIME BONUSES: The time bonuses /applied only to the individual general classification/are awarded:
 • for the stage finishes to the first 3 riders as follows: 10, 6 and 4 seconds;
 • for the half-stage finishes to the first 3 riders as follows: 6,4 and 2 seconds
13. ANTIDOPING: The UCI atidoping regulations are entirely applicable to the event. The antidoping test will take placeat the Headquarters of the race for each stage/half-stage. The numbers of riders that have to pass Doping Control will be written on a board at the finish area.

14 AWARD CEREMONY: In accordance with article 1.2.112 of the UCI rules, the following riders must attend the official awards ceremony: the first 3 of the stage, Young rider, Climbers, Most Active rider classification and the Leader in general classification. All riders are obliged to be at the Opening and Closing Ceremonies of the race.

15. PENALTIES: The UCI penalty scale is the only one applicable. No prizes will be payed to riders who do not attend the ceremony.

16. RACE MOTORCADE: All the vehicles have to drive on the right side of the road. The left side of the road have to be empty. The movement of the motorcade is directed by the President of the Commissaires Panel.

17. OTHERS: For everything not mentioned at the present Regulation, responsible to decide is the Race Director, The Commissaires Panel and the Organizer of the race. All the decisions must comply with the UCI Regulations.

НАШИТЕ СПОНСОРИ