НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 г.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2018г.
Януари ШОСЕ ПИСТА
Вътрешен календар Международен к

    2017-10-28 ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА НОВИНА
Относно получено днес 19.10.2017 г. писмо от г-н Данаил Ангелов

Уважаеми г-н Ангелов,

Поставените от Вас въпроси не касаят само нас двамата.

В тази връзка след, като се иска дискусия и с оглед на яснота и прозрачност лично аз не смятам, че е удачно писмото Ви да е изпратено до клубовете в „скрито копие”.

На всички въпроси мога да Ви отговоря, но бих предпочел дискусията да е открита пред всички и с всички.

За мен колоезденето съществува в своята цялост с всички направления и дисциплини.

Храня уважение и респект към труда на всички треньори и състезатели.

И за миг не съм си помислил да определям или давам приоритет на дадена дисциплина и никога няма да го направя.

    2017-10-19 ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА НОВИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ТРЕНЬОРСКО СЪВЕЩАНИЯ

ДО

ВСИЧКИ КОЛОЕЗДАЧНИ КЛУБОВЕ

ЧЛЕНОВЕ НА БКС

Направление шосе и писта

 

На 10.10.2017 г. в гр. Пловдив, бул. „Брезовско шосе” № 147 А, „Рота Център”, сграда № 1, се проведе Разширено треньорско съвещание с дневен ред.


1. Информация за дейността на УС на БКС - докладва Евгений Димитров;

2. Обсъждане на проекто-календар за 2018 г. /наредба и програма на състезанията/ и проекто бюджет - обсъждане - Тодор Колев и Петър Павлов;

3. Национални отбори докладва - обсъждане - Тодор Колев и Петър Павлов;

    2017-10-18 ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА НОВИНА
ВАЖНО

Дневен ред треньорско съвещание гр. Пловдив на 10.10.2017 г.

ДО

ВСИЧКИ КОЛОЕЗДАЧНИ КЛУБОВЕ

ЧЛЕНОВЕ НА БКС

Направление шосе и писта

 

Във връзка с провеждане на Разширено треньорско съвещание на 10.10.2017 г.  Ви уведомяваме, че същото ще се проведе от 11.оо ч. в гр. Пловдив, бул. „Брезовско шосе” № 147 А, „Рота Център”, сграда № 1,

 

Дневен ред на Треньорското съвещание:


1. Информация за дейността на УС на БКС - докладва Евгений Димитров;

2. Обсъждане на проекто-календар за 2018 г. /наредба и програма на състезанията/ и проекто бюдж

    2017-10-05 ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА НОВИНА

ПОСЛЕДНИТЕ 4

шосе
шосе
шосе
шосе

ГАЛЕРИЯ




НАШИТЕ СПОНСОРИ