КЛУБНИ ДОКУМЕНТИ

РЕШЕНИЯ ОТ РАБОТНА СРЕЩА - МТБ проведена на 03.12.2016 в гр. Пловдив, х-л “Родопи”

РЕШЕНИЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА – ШОСЕ – ПИСТА проведена на 17-18.11.2016 в гр. Пловдив, х-л “Родопи”

РЕШЕНИЕ от ОС на БКС проведено на 11-04-2017г.

БЛАНКА ЗА ЛИЧЕН КАРТОН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

ТОЧКОВА СИСТЕМА - МОМЧЕТА И ЮНОШИ
ТОЧКОВА СИСТЕМА - МЪЖЕЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ДЛОШ - ШОСЕ:

МОМИЧЕТА - МЛАДША ВЪЗРАСТ
МОМИЧЕТА - СТАРША ВЪЗРАСТ
МОМЧЕТА - МЛАДША ВЪЗРАСТ
МОМЧЕТА - СТАРША ВЪЗРАСТ
ЮНОШИ - МЛАДША ВЪЗРАСТ
ЮНОШИ - СТАРША ВЪЗРАСТ
МЪЖЕ - ПОД 23
МЪЖЕ - ЕЛИТ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ДЛОШ - ПИСТА:

МОМЧЕТА - МЛАДША ВЪЗРАСТ
ЮНОШИ - МЛАДША ВЪЗРАСТ
ЮНОШИ - СТАРША ВЪЗРАСТ
МЪЖЕ - ЕЛИТ

ПОСЛЕДНИТЕ 4

писта
планинско колоездене
МТБ - DHI

писта
шосе

ГАЛЕРИЯ
НАШИТЕ СПОНСОРИ